Ochrana osobních údajů

ZÁSADY A PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

"Osobní údaje" jsou informace vztahující se na fyzickou osobu, jejíž totožnost je známa nebo se dá zjistit.


Kategorie osobních údajů klientů zpracovávány eubytkem

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Eubytko zpracovává Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno, příjmení, fakturační adresu pro účely doručování důležitých informací týkajících se Vámi objednaných služeb / produktů, podpůrnou komunikaci ve fázi spolupráce.

Právním základem pro zpracování Vaší e-mailové adresy a telefonního čísla na tyto účely je oprávněný zájem eubytka poskytovat Vám důležité informace o Vámi objednaných službách / produktech.

Eubytko zpracovává Vaši e-mailovou adresu pro účely její přiřazení k Vaší objednávce, když komunikujete se zástupci naší zákaznické podpory. Právním základem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem poskytnout Vám kvalitní zákaznickou podporu.

Eubytko zpracovává Vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení i při přidání recenze, komentáře k ubytovacím zařízením, obcím, regionům a turistickým cílem. Právním základem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem poskytnout Vám i dalším zákazníkům, kvalitní a ověřené služby.


OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ PŘI KOMUNIKACI

Když komunikujete se zástupci naší zákaznické podpory e-mailem, telefonicky, online nebo osobně, shromažďujeme osobní údaje jako Vaše jméno, příjmení, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které jsou užitečné při diagnostice problémů spojených s používáním našeho portálu, a zaznamenávat informace o problému týkajícím se podpory nebo služby. 

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Tyto informace používáme k poskytování zákaznické a produktové podpory a na sledování kvality a typů zákaznické a produktové podpory, kterou poskytujeme našim zákazníkům. Právním základem pro zpracování těchto informací pro tyto účely je oprávněný zájem eubytka poskytnout Vám kvalitní zákaznickou podporu.


OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ PŘI UZAVŘENÍ SPOLUPRÁCE S / PROSTŘEDNICTVÍM EUBYTKA

BĚŽNÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud si objednáte službu / produkt přes webový portál www.eubytko.cz, eubytko shromažďuje Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu a telefonní číslo.

Pokud platíte převodem z platebního účtu, zpracováváme jméno a příjmení majitele účtu a číslo tohoto účtu. Pokud platíte přímým vkladem na náš účet, zpracováváme jméno a příjmení osoby, která vklad na účet zadala. Příjemcem těchto údajů jsou banky, jejichž prostřednictvím systémů platba probíhá.

Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu a telefonní číslo zpracováváme, abychom mohli zpracovat Vaši objednávku. Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění spolupráce nebo provedení opatření před spoluprací na základě Vaší žádosti.

Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud bude trvat udělení Vašeho souhlasu, dokud budeme mít oprávněný zájem na jejich uchování nebo dokud nám účinná legislativa takovou povinnost uloží. Po uplynutí stanovené retenční doby uchování osobních údajů se Vaše osobní údaje zlikvidují.

Odpovědná osoba ochrany údajů

Odpovědnou osobou pro ochranu Vašich osobních údajů je určen pan Robert Doubek, na kterého se můžete obrátit mailem na info@eubytko.cz.

Vaše práva

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo vyžádat si od eubytka přístup ke svým osobním údajům, a dále uplatnit své následující práva:

  • zjistit, zda eubytko Vaše osobní údaje zpracovává a pokud ano, jaké jsou to osobní údaje a důvod jejich zpracování,
  • právo na opravu osobních údajů - tímto způsobem máte možnost opravit jakékoli neúplné nebo nepřesné informace, které o Vás vedeme,
  • právo na vymazání osobních údajů - umožňuje požádat nás o odstranění osobních údajů, pokud není důvod k tomu, abychom je nadále zpracovávali,
  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů - můžete nás na určitý čas požádat o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom prokázali jejich přesnost nebo důvod k jejich zpracování,
  • právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů - máte právo namítat, když jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že zpracování je nezbytné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, pokud nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě. Dále také můžete namítat, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účel přímého marketingu, včetně zpochybnění skutečností, že se na Vás vztahuje rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování,
  • právo odvolat souhlas - pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat,
  • právo podat stížnost na dozorčí orgán - kontrolním orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souhlase s účinnou legislativou.

Chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům a uplatnit výše uvedená práva (kromě práva podat stížnost na dozorčí orgán), prosím pošlete mail na adresu info@eubytko.cz. 

Aktualizováno: 24.1.2020.

Zaregistrovat ubytování na eUbytko.cz

Máte vlastní penzion, chatu, apartmán nebo jiné ubytovací zařízení, které byste rádi prezentovali na našem portálu. Není nic snazšího než nám dát vědět.

Zaregistrovat ubytování